Tuyên dương đồng chí Đỗ Thị Kiều Trang – Nhân viên mục tiêu DHL

Thay mặt Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sài Gòn – Đông Á, tuyên dương đồng chí Đỗ Thị Kiều Trang – Nhân viên mục tiêu DHL. Theo thông tin ghi nhận, đồng chí Trang có nhặt được 01 chiếc điện thoại di động của Nhân viên DHL, đồng chí Trang đã lập …

Tuyên dương đồng chí Đỗ Thị Kiều Trang – Nhân viên mục tiêu DHL Read More »