fbpx
Trang chủ » Chính Sách » Áp Dụng Chính Sách Tuyển Dụng Mới

Áp Dụng Chính Sách Tuyển Dụng Mới

SEAZEN áp dụng chính sách tuyển dụng mới từ ngày 24/03 đến 15/04/2022

Thông tin cực hot, từ ngày 24/03 đến 15/04/2022 Công ty áp dụng chính sách hoa hồng tuyển dụng mới, áp dụng cho nhân viên mới đến mục tiêu và nhân viên đã nghỉ việc quay trở lại.

Các mục tiêu tuyển dụng chính sách mới bao gồm: quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 12

Tăng gấp đôi tiền hoa hồng từ 500.000Đ lên 1.000.000Đ đối với nhận viên tuyển dụng mới bao gồm cả nhân viên đã nghỉ việc quay trở lại Công Ty mà đáp ứng được tiêu chuẩn tại khoản 1.1 và 1.2 trong quy chế tuyển dụng.

Tăng tiền hoa hồng từ 200.000Đ lên 500.000Đ đối với nhân viên tuyển dụng mới bao gồm cả nhân viên nghỉ việc đã quay trở lại Công Ty mà đáp ứng được tiêu chuẩn tại khoản 1.3 trong quy chế tuyển dụng.

Chính sách này áp dụng cho tất cả đội trưởng và nhân viên đang làm việc tại tất cả các mục tiêu trong toàn Công ty giới thiệu người mới đến làm việc tại các mục tiêu như liệt kê ở trên.

Các quy định khác (không được điều chỉnh trong thông báo này) giữ nguyên như quy chế.

Chú ý: Khi làm thủ tục, người phóng vấn phải ghi rõ số tiền hoa hồng cho người giới thiệu được hưởng vào phiếu phỏng vấn.

Scroll to Top