Trang chủ » Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ SeaZen được cấp phép đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ C06.

👮NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỊCH VỤ BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ C06? – Sáng ngày 24/09/2022 Lễ Sát Hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ đã được diễn ra tại trụ sở chính SeaZen – CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI và CÔNG TY CP DV BẢO …

Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ SeaZen được cấp phép đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ C06. Read More »

Scroll to Top