Seazen tổ chức tuyên truyền pháp luật cho CBNV

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của CBNV bảo vệ trong việc đảm bảo ANTT tại mục tiêu. Seazen security tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến về kiến thức pháp luật, tình hình an ninh trật tự và các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên địa bàn cho cán bộ …

Seazen tổ chức tuyên truyền pháp luật cho CBNV Read More »