Trang chủ » Kiến Thức Nghề » BẢO VỆ BỊ CÁCH LY DO DỊCH COVID – 19, CÓ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG KHÔNG?

BẢO VỆ BỊ CÁCH LY DO DỊCH COVID – 19, CÓ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG KHÔNG?

Cán bộ nhân viên an ninh – bảo vệ đang làm việc bình thường, mà mục tiêu bảo vệ bị cách ly hoặc khu nhà ở/ nhà trọ bị cách ly, hoặc bản thân là F0, F1 hoặc F2 phải cách ly theo quy định của Bộ y tế (Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), không thể đi làm việc được, mà nguyên nhân bị cách ly không do lỗi của chúng ta (cố tình đi đến vùng dịch, không tuân thủ 5K…) thì được Công ty trả lương cơ bản, bằng mức lương tối thiểu vùng cho các ngày không làm việc như sau:

1. Nếu thời gian cách ly dưới 14 ngày – thì Công ty phải trả thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng cho các ngày không đi làm (Vùng 1 – 4.420.000đ/ tháng; vùng 2-3.920.000đ/ tháng; vùng 3 – 3.430.000đ/tháng; vùng 4 – 3.070.000đ/ tháng) Ví dụ: 14 ngày cách ly không đi làm (Vùng 1) được trả là: 4.420.000/26 x 14 = 2.380.000đ.

2. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày do cách lý, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. Ví dụ: Cách ly 21 ngày (vùng 1), thì 14 ngày đầu được Công ty trả: 2.380.000đ, và 7 ngày tiếp theo có thể hai bên Công ty và Nhân viên thỏa thuận 1 mức trả khác, theo chính sách của mỗi Công ty và đồng thuận của nhân viên.

3. Quy định của pháp luật là như vậy, tuy nhiên hiện nay do nhiều Công ty còn khó khăn nên không thể hỗ trợ cho người lao động được 100% mức hỗ trợ ở trên, nhưng cũng không nên thấp hơn 75% mức ở trên. Tuyệt đối không được không trả cho nhân viên.

4. Trong trường hợp nếu chúng ta không được hỗ trợ hoặc hỗ trợ không thỏa đáng thì phải khiếu nại lên Công ty của mình để được giải quyết (Gửi E -mail/ gửi thư qua đường bưu điện/ gọi điện thoại…) Nếu vẫn không được Công ty/ Công đoàn Công ty giải quyết thì làm đơn gửi đến Hòa giải viên Lao động (thuộc phòng Lao động cấp Quận/ Huyện hoặc Sở lao động cấp Tỉnh/ Thành phố) để được hỗ trợ và giải quyết, nếu giải quyết không thỏa đáng thì chúng ta có quyền gửi đơn đến Tòa án cấp Quận/ Huyện nơi Công ty có trụ sở để xử lý, đòi lại quyền lợi của chúng ta.

5. Lưu ý: chúng ta phải chuẩn bị đủ các bằng chứng như: (1) Hợp đồng lao động; hoặc bảng tên; quyết định điều động, bảng công bảng lương cũ; (2) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quyết định cách ly Công ty/ nơi ở hoặc cá nhân; (2) Đơn trình bày về sự việc.

Căn cứ pháp lý, các bạn tham khảo tại điểm a, khoản 3, điều 99 Bộ luật lao động 2019 (https://thuvienphapluat.vn/…/Bo-Luat-lao-dong-2019…)

Ngoài ra còn các chính sách hỗ trợ khác của Bảo hiểm hỗ trợ cho người lao động trong đại dịch COVID – 19, được nêu trong Nghị quyết 68 của Chính phủ: (https://thuvienphapluat.vn/…/nong-nghi-quyet-68-ve-12…)

Hoặc công văn hướng dẫn thực hiện chính sách cho người lao động, của Bộ lao động thương bình xã hội tại đây: (https://thuvienphapluat.vn/…/Cong-van-1064-LDTBXH…)

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và Bình an!

Nguồn FB Anh Huy Toàn – CEO SeaZen

Scroll to Top