fbpx
Trang chủ » Anh Hùng của Tháng » Một Số Tấm Gương Đẹp Của SeaZen Về Hành Động Nhặt Được Của Rơi Trả Cho Người Đánh Mất

Một Số Tấm Gương Đẹp Của SeaZen Về Hành Động Nhặt Được Của Rơi Trả Cho Người Đánh Mất

Đối với mỗi nhân viên SeaZen việc nắm rõ và làm theo 5 giá trị cốt lõi của công ty là điều hiển nhiên.

Nhiều cán bộ nhân viên vẫn đang thực hiện tốt giá trị cốt lõi chính trực bằng việc nhặt được của rơi trả người đánh mất, hơn hết đây là hành động đẹp và là thước đo giúp nâng cao giá trị của người bảo vệ trong mắt mọi người và khách hàng.

Dưới đây là một số tấm gương đẹp của SeaZen về hành động nhặt được của rơi trả cho người đánh mất.

-NGUYỄN VĂN VƯƠNG-M AIRPORT

-NGUYỄN VĂN HÓA-M COATS PP

-HUỲNH MINH SANG-FS

-HUỲNH HOÀI PHONG-L&S VINA

-HOÀNG TIẾN DŨNG-DHL LB

Scroll to Top