Trang chủ » Đào Tạo Chuyên Nghiệp » SEAZEN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

SEAZEN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ – CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ C06

 
Ngày 10-09-2022 “Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội” đã cấp chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ (Đào tạo Nhân viên Bảo vệ nội bộ và Nhân viên Công ty Dịch vụ Bảo vệ khác).
 
✅CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN tự hào là một trong số ít những đơn vị chuyên nghiệp và uy tín được cấp phép đào tạo cho Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ tại Việt Nam. Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ C06 do Bộ Công an cấp
✅Căn cứ theo Nghị định số 52/2008/NĐ-CP quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi và bổ sung năm 2013, Điểm c khoản 3 Điều 8 thuộc nghị định này quy định nghiêm cấm các hành vi sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo, chưa được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.
✅Trên thực tế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần có cả Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy. Điều này sẽ giúp họ có thể ứng phó, xử lý mọi tình huống khẩn cấp một cách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo sự an toàn về tài sản, tính mạng của khách hàng một cách tốt nhất.

Scroll to Top