fbpx
Trang chủ » Khen Thưởng » THƯ KHEN NGỢI của công ty TNHH UNIPAX VỊ THANH gửi đến BGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ SeaZen.

THƯ KHEN NGỢI của công ty TNHH UNIPAX VỊ THANH gửi đến BGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ SeaZen.

🔥Với kim chỉ nam lấy con người làm trung tâm🔥
 
♥️ Bên dưới là những giấy khen và THƯ KHEN NGỢI của công ty TNHH UNIPAX VỊ THANH gửi đến BGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ SeaZen.
 
👉Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ SeaZen luôn thấu hiểu và dành sự quan tâm đặc biệt đến toàn thể nhân viên.
 
👉Nhằm khích lệ tinh thần làm việc nhiệt huyết cùng sự cống hiến hết mình của toàn thể nhân viên Công ty, BGĐ luôn chú trọng công tác tuyên dương và khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc. Phòng Hành chính – Quản trị Nhân sự thông báo đến toàn thể CBNV Công ty để biểu dương hành động tốt đẹp của 06 Đồng chí như sau:
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN ZEN CHUYÊN GIA NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Phạm Khắc Bình Tấm gương chính trực: "Nhặt được của rơi trả lại người mất" Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 09 năm2022 GIÁM ĐÓC mu CÃNG CPHÃ DỊCHVỤ BAOY SEAZEK wumy VĂN ĐOVĂNTOÀN TOÀN'
👮Đồng chí: Phạm Khắc Bình – Tấm gương chính trực: “Nhặt được của rơi trả lại người mất”
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN CHUYÊN GIA AN NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Nguyễn Vũ Thu Thảo Tấm gương chính trực: "Nhặt được của rơi trả lại người mất" Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 09 năm2022 GIÁM ĐỐC unu CÃNG TY DICHVỤ joy F SEAZE MÚĐUC. ĐÓ VĂNTOÀN VĂN'
👮Đồng chí: Nguyễn Vũ Thu Thảo – Tấm gương chính trực: “Nhặt được của rơi trả lại người mất”
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN ZEN CHUYÊN GIA NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Huỳnh Thị Tuyết Nhung Tấm gương trách nhiệm: "Phát hiện công nhân lấy cắp tài sản tại Mục tiêu" Hồ“ Chí Minh, Ngày 25 tháng 08 năm2022 GIÁM ĐÓC tmu CÃNG OPHÁ DIB rum SEAZE ĐO VĂN TOÀN'
👮Đồng chí: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Tấm gương trách nhiệm: “Phát hiện công nhân lấy cắp tài sản tại Mục tiêu”
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN ZEN CHUYÊN GIA AN NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Dương Văn Sóng Tấm gương trách nhiệm: "Bảo vệ công nhân nhà máy" Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 09 năm2022 GIÁM ĐỐC imu CÃNG Y OPHÁ DICHV MOy SEAZE VĂN ĐÓVĂNTOÀN TOÀN'
👮Đồng chí: Dương Văn Sóng – Tấm gương trách nhiệm: “Bảo vệ công nhân nhà máy”
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN ZEN CHUYÊN GIA AN NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Nguyễn Sol Ca Tấm gương trách nhiệm: "Bảo vệ công nhân nhà máy" Há“ Chí Minh, Ngày 17 tháng 09 năm2022 GIÁM ĐÓC mu CÃNG Y DICHVỤ BAOY SEAZE VĂN ĐOVĂNTOÀN TOÀN'
👮Đồng chí: Nguyễn Sol Ca – Tấm gương trách nhiệm: “Bảo vệ công nhân nhà máy”
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEAZEN SEAZEN ZEN CHUYÊN GIA NINH SECURITY EXPERT CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN TRAO TẶNG GIẤY KHEN Đồng chí: Huỳnh Văn Hiếu Tấm gương trách nhiệm: "Phát hiện công nhân lấy cắp tài sản tại Mục tiêu" Há“ Chí Minh, Ngày 28 tháng 09 năm2022 GIÁM ĐÓC mu CÃNG OPHÁ DỊCHVỤ BHOY SEAZE MUDUC. ĐO VĂN TOÀN'
👮Đồng chí: Huỳnh Văn Hiếu -Tấm gương trách nhiệm: “Phát hiện công nhân lấy cắp tài sản tại Mục tiêu”
Có thể là hình ảnh về văn bản
Không có mô tả ảnh.
THƯ KHEN NGỢI của công ty TNHH UNIPAX VỊ THANH
Scroll to Top